P.Coelho sakė - gyvenimas sudėtas ne iš troškimų, o iš visų mūsų poelgių.
Gyventi, reiškia veikti. Ir mąstyti. Ir rašyti.
-
Užrašai

Užrašai


Kuo daugiau praktikos, tuo labiau supranti, kiek daug dar nežinai. Ir pastebi vis pasikartojančių dėsningumų.

Juos užsirašau. Čia rasite keletą.

Apie Strategiją

Rezultatai gaunami išsprendus lygtį, kurioje konstanta yra mūsų svajonės, o kintamieji yra mūsų veikla ir veiksmai svajonėms įgyvendinti. Versle šią lygtį sudaro strategija (kaip konstanta) ir mūsų kasdienė veikla bei veiksmai (kintamieji). Paprasta, bet kodėl lengvai nepavyksta?

Apie Dialogą

Žodžio dialogas" šaknys yra graikiškos. Dia reiškia per, kiaurai", logos  žodis" arba reikšmė". Taigi dialogas iš esmės reiškia reikšmės srautą". Nors kai kurie autoriai įžvelgia dar gilesnę prasmę. „Logos" senoji reikšmė kildinama iš sąvokos susiburti drauge", tad peršasi mintis, kad dialogas iš tikrųjų reiškia artimus santykius, tarpusavio ryšius, kurių dėka žmonės, bendraudami žodžiais, įgyja gilesnį suvokimą.


Apie Talentą

Žmogaus talentas yra kaip nafta – didžiulis energijos potencialas, glūdintis giliai po daugybe sluoksnių – nematomas, neapčiuopiamas, tačiau be abejonės esantis. Kad ir kokiais sudėtingais ir tiksliais lokatoriais, žemėlapiais ir gebėjimais būtume „ginkluoti", jie mums tepadeda geriau spėti, kur ieškoti naftos. Tam, kad jos rastume, reikia išgręžti gręžinį. Kitaip naftos buvimas tėra iliuzija.