P.Coelho sakė - gyvenimas sudėtas ne iš troškimų, o iš visų mūsų poelgių.
Gyventi, reiškia veikti. Ir mąstyti. Ir rašyti.
-
Kuo užsiimame: / Strateginė sesija

Strateginė sesija

Strategiją turi rengti visi tie, kurie ją įgyvendins. Kartais nelabai reikia ir išorinio konsultanto, jei tik žinote svarbiausius procesus. Tam paruošėme Jums strateginės sesijos Instrumentų rinkinį ir kviečiam naudotis nemokamai:

Strateginė sesija "PASIDARYKIT    PATYS"


Kam? Kodėl?

Strategija nėra veiksmų planas. Kai žmonės sako, kad "Mes neturime strategijos", tai reiškia, kad jiems nėra suprantama jų darbo Esmė, t.y. kam ir kodėl mes kasdien einame į darbą ir grumiamės su kasdienybės problemomis.

Esmė yra gili priežastis, kodėl organizacija apskritai reikalinga. Kai organizacija turi savo steigėją - tuomet jos Esmę tas steigėjas savyje ir neša. Steigėjas/-ai, jo/jų mintys ir idėjos ir yra strategija.

Strategijos, kaip atskiro dokumento, schemos ar teiginio prireikia tada, kai steigėjas/-ai pasiryžta įtraukti savo vadovų komandą į strateginį darbą - t.y. drauge nuolat kalbėtis apie organizacijos Esmę; komandoje formuluoti strategines kryptis, kur link vesti organizaciją; renkantis taktinius veiksmus nenukrypti nuo Esmės ir strateginių pasirinkimų.

Kaip?

Jei norite patyrusio žmogaus pagalbos, tuomet Strategavimo procesą sudarys trys žingsniai:

Asmeninis lyderio (ar jo artimiausios komandos) strategavimas

Tai pokalbiai (vienas ar keli) apie tai, kur mūsų veiklos Esmė: Kodėl mūsų veikla svarbi mūsų klientams? Kokia frazė, schema, tekstas geriausiai atspindi mūsų Esmę? Kokios istorijos iš mūsų veiklos geriausiai pasakoja apie mūsų Esmę? Tai gili lyderio refleksija apie savo organizaciją ir jos veiklą. Eglė padeda (būdama mentoriumi ir "vertėja") surasti tinkamiausius žodžius, frazę ar schemą, kuri geriausiai atspindi Esmę, nes Esmė visada labai sunkiai apčiuopiama, sunkiai išreiškiama žodžiais. Taip padedami pamatai Strategijos knygai.

Komandos strategavimas

Strateginė sesija, kitaip dar - vadovų "galvojimas drauge". Tai renginys, kuriame dalyvauja organizacijos lyderių (vadovų ir profesionalų-meistrų) komanda. Renginio trukmė (1-2-3 dienos) ir eigos dizainas kuriamas pasiekus gilų savitarpio supratimą tarp lyderio ir Eglės, atsiremiant į tai, ko šiuo konkrečiu metu reikia komandai, kad ji susitelktų. Galima naudoti Future Search, Business Model Canvas, Balance Scorecard metodus, parenkant tinkamiausius. Kartais komandai reikia padaryti parengiamuosius darbus, kad būtų labiau pasiruošę "galvojimui drauge".

Strateginė sesija NĖRA paprastas komandos formavimo užsiėmimas, nes jam keliami kūrybiniai mąstymo uždaviniai - jame siekiama surasti savo veiklos/verslo konkurencinius pranašumus, kurie nuolat kinta, sinchronizuoti svarbiausių organizacijos žmonių galvojimą, pažadinti energiją transformuotis ir keistis, pasirinkti eksperimentus ir suburti pokyčių komandas, kurios išmėgins idėjas praktikoje ir taip patikrins naujas mintis. Gera strateginė sesija turi baigtis geresniu lyderių komandos tarpusavio supratimu, aiškia organizacijos Esmės formuluote ir energijos užtaisu veikti.

Remiantis sesijos medžiaga parengiama Strategijos knyga - unikalus organizacijos dokumentas, kuris atspindi organizacijos Esmę (taupiai naudojant žodžius ir vaizdus). Komandos pasirinkimu šioje knygoje gali būti įdėti kiti fundamentalūs dalykai, pvz. strateginės kryptys, organizavimosi principai (ir vertybės), svarbiausi parametrai (rodikliai) ir kt.

Strategijos realizavimas

Tai pokyčio grupių darbo moderavimas, nes popierinė strategija yra per didelė prabanga šiandienos versle. Strateginėje sesijoje žmonės panaudoja daug savo energijos ir kūrybinių galių. Jei po sesijos nėra imamasi veiksmų, energija pamažu nuslopsta, ir tai yra labai didelė žala visai organizacijai ilgalaikėje perspektyvoje, nes susikuria patirtis, kuri įsirašo organizacijos atmintyje: "ai, vistiek nieko nebus". Šitaip dedami pamatai atsainumui savo veikloje ir žalojama organizacijos kultūra. Vėliau atsainumą taisyti yra brangus, daug energijos reikalaujantis darbas, todėl lyderiai privalo sąmoningai dėti pastangas, kad taip neatsitiktų. Labiausiai tam padeda pastangos, užtikrinančios, kad pokyčio grupės dirbtų ir strateginės iniciatyvos duotų matomų vaisių.

Žinoma, bet koks pokytis organizacijoje nėra lengvas, todėl naujiems dalykams reikia "pagalbos" iš šalies, kad jų neužgožtų kasdieniai reikalai, kad pažadinta energija neužgestų. Pokyčio grupės turi išmokti sukonkretinti savo paskirtį iki rodiklių, sukonstruoti, kokie "vaidmenys" grupėje reikalingi rezultatui pasiekti, išmokti priimti bendrus sprendimus "integruotu būdu", integruoti grupės veiklą su savo kasdienėmis rutinomis, kad jos derėtų ir viena kitą papildytų. Šiame procese moderatorius ugdo grupių fasilitatorius, kurie proceso pabaigoje gauna sertifikatą, kad gali savarankiškai fasilituoti grupių darbą savo organizacijoje. Taip organizacijoje atsiranda sertifikuoti pokyčių agentai.

Šiame procese Eglė yra bendra-kūrėja ir proceso moderatorė, bei pokyčio agentų mokytoja. Puikus moderatoriaus darbo rezultatas pasiekiamas tuomet, kai grupės dalyviai diskusijai pabaigus jaučiasi žiną, ką turi daryti ir kodėl, nori veikti ir yra kupini energijos.

Tai tinka įvairaus dydžio žmonių grupėms (nuo 3 iki 100 ir daugiau), kai reikia rasti bendrą kalbą, sutarimą, sprendimus, kaip drauge veikti, kurti inovacijas. Šiame darbe remiuosi tiek mokslu, tiek pasauline praktika (tokiomis metodikomis, kaip The Future Search, Open Space, World cafe). Praverčia ir mano asmeninė vadovavimo praktika įvairiose aukščiausio rango vadovo pozicijose  Vilniaus prekybos" grupėje bei konsultacinė patirtis nuo 2009 m.


Norite pasikalbėti plačiau? Parašykite arba paskambinkite +370 659 01886.Strategijos knyga

Strategija pradedama kurti einant nuo žodžio prie istorijos, nuo istorijos – prie konstrukto, nuo konstrukto – prie skaičių. Šiame kūrybiniame procese gimsta simboliai, metaforos, tekstas. Tokio bendro darbo rezultatas yra Strategijos knyga – integruojantis organizacijos vidaus dokumentas, kuris padeda strategines ambicijas ir idėjas išversti į žmonių kalbą". Ši knyga yra vadovų komandos ir mano bendro darbo rezultatas.