P.Coelho sakė - gyvenimas sudėtas ne iš troškimų, o iš visų mūsų poelgių.
Gyventi, reiškia veikti. Ir mąstyti. Ir rašyti.
-
Kuo užsiimame: / Strateginė sesija / Strategijos knyga

Strategijos knyga

Strategija pradedama kurti einant nuo žodžio prie istorijos, nuo istorijos – prie konstrukto, nuo konstrukto – prie skaičių. Šiame kūrybiniame procese gimsta simboliai, metaforos, tekstas. Tokio bendro darbo rezultatas yra Strategijos knyga – integruojantis organizacijos vidaus dokumentas, kuris padeda strategines ambicijas ir idėjas išversti į žmonių kalbą". Ši knyga yra vadovų komandos ir mano bendro darbo rezultatas.


Kartais knygą sudaro penki puslapiai, kartais penkiolika. Joje turi būti tai, kas laikoma verslo pamatu bendru vadovų komandos sutarimu. Pavyzdžiui, knygoje gali būti vaizdžiai ir paprastai pavaizduotas unikalus tos organizacijos verslo modelis. Gali būti surašytos organizacijos bendruomenės vertybės, kurios dažnai vadinamos darbo principais. Knygoje gali būti užfiksuotos pagrindinės strateginės iniciatyvos (projektai, darbai ar eksperimentai), kuriuos vadovai susitaria daryti tam, kad įgyvendintų, kas svarbu, nenukryptų nuo to, kas sutarta, ir turėtų kriterijų, kurį pasitelkę matuotų kiekvieną naują idėją – ar ji tinka pasirinktam keliui, ar ne?

Kiekvienos Strategijos knygos paskirtis ir turinys šiek tiek skiriasi. Organizacijos yra savo vystymosi bei plėtros kelyje; įmonei, kuri plaukia į tarptautinius vandenis, ir įmonei, išgyvenančiai esminius verslo pokyčius, reikia ne tų pačių dalykų – skiriasi ir iššūkiai, ir akcentai. 

Pats Strategijos knygos rengimo procesas gali trukti nuo 3 iki 5 mėn. Jos rengimas derintinas su kasdiene veikla, kuri negali laukti ir neturi būti apleista. Be to, per pertraukas, tarp darbinių sesijų, galima atlikti mažus eksperimentus ir pasitikrinti, kaip sugalvota idėja atrodytų įgyvendinta. Strategijos knygos rengimas yra pagrindinės vadovų komandos bendro savo verslo pažinimo kelionė, kurios tikslas atrasti vieningą paskirtį (misiją), vieną kalbą (esminius sėkmės rodiklius), vertės mainus (kokioms suinteresuotoms grupėms rūpi tai, ką mes darome) ir susitelkti į tai, kas yra svarbu šiandien, kad rytojus būtų labiau užtikrintas.


Norite pasikalbėti plačiau? Parašykite arba paskambinkite +370 659 01886.