P.Coelho sakė - gyvenimas sudėtas ne iš troškimų, o iš visų mūsų poelgių.
Gyventi, reiškia veikti. Ir mąstyti. Ir rašyti.
-
Užrašai / Apie Strategiją / Padaryti iki galo

Padaryti iki galo

2012-02-29

Tam, kad strateginiai užmojai būtų įgyvendinti, veiksmai ir darbai, kuriais siekiama rezultatų, turi būti perkelti į komandos susirinkimų darbotvarkes ir asmeninius komandos narių darbo kalendorius. Tai pats didžiausias iššūkis. Prisiimti įsipareigojimai ir sutarti darbai turi laiku rasti savo vietą mūsų kasdieninėje darbotvarkėje, kurią greitai užpildo kasdienybės sūkurys – klientų, kolegų problemos, tiekėjų klaidos, darbuotojų klausimai. Dienos pabaigoje staiga pamatome, kad – oi! – svarbiems dalykams neliko laiko. Kad taip neatsitiktų, reikia drausmės, kurią labai paskatina reguliarūs komandos susitikimai.

Realybėje labiausiai pasiteisinęs yra savaitinis komandos susitikimo dažnumas. Pirmadienio ryto ar penktadienio vakaro susitikimo paskirtis yra susitelkti ir suderinti veiksmus naują savaitę. Per mažiau nei valandą aptariami rezultatai, peržiūrimos rezultatų „švieslentės“, sprendžiamos problemos, keičiama nepasiteisinusi veikla ir sutariami artimiausi prioritetai. Tuo remdamiesi komandos nariai gali suderinti savo asmenines darbotvarkes su kitų komandos narių veiksmais. Tokie susitikimai padeda išlaikyti komandos dvasią, jausti, kuo gyvena komandos nariai, padėti pašalinti sėkmingai veiklai trukdančius barjerus. Kita vertus, tai suteikia daug veiksmų laisvės atskiriems komandos nariams, nenukrypstant nuo pasirinktų tikslų ir strateginės krypties. Susitikdama rečiau nei kartą per savaitę, komanda praranda veiklos kryptį ir susitelkimą, o jos vadovui tenka daug laiko gaišti atskirų komandos narių veiklai koordinuoti. Puikiai veiklai reikalingas energingas dialogas – atvira atskaitomybė už rezultatus. Rezultatai turi būti atvirai ir reguliariai apsvarstomi komandoje, kurios nariai įsipareigoja ne tik vadovui, bet ir kolegoms. Tik taip bus atlikta tai, kas turi būti atlikta. Svarbiausias žodis čia yra „nuoseklumas“.