P.Coelho sakė - gyvenimas sudėtas ne iš troškimų, o iš visų mūsų poelgių.
Gyventi, reiškia veikti. Ir mąstyti. Ir rašyti.
-
Kuo užsiimame: / Mentorystė

Mentorystė

Asmeniškai (aprašyta žemiau)

ir

Organizacinė programa grupei vidinių mentorių (žiūrėti čia).


Mūsų organizacijos yra tragiškai tėviškos. Vadovai elgiasi taip, lyg darbuotojai būtų jų vaikai, kuriais jiems reikia rūpintis, juos globoti ir visaip kaip prižiūrėti. O darbuotojai elgiasi kaip vaikai ir iš vadovų tikisi tėviškos/motiniškos globos, palaikymo ir rūpesčio. "Tėvai" savo "vaikus" motyvuoja ir kontroliuoja, o "vaikai" šito tikisi. Tai taip giliai įsišakniję, kad mes retokai susimąstome, kad organizacija yra ne vaikų darželis, o suaugusių žmonių kolektyvas.

Iš suaugusio žmogaus mes turėtume tikėtis, kad jis geba sąmoningai pasirinkti - ką jis dirba, koks atlygis jam tinka, kokie metodai jam naudingi, kad jis geba susitvarkyti su savo emocijomis, geba pats nusistatyti prioritetus ir pagal tai paskirstyti savo energiją. Dar suaugę žmonės patys sprendžia, kiek jie nori būti patikimi ir kiek jie linkę pasitikėti kitais. PATYS SPRENDŽIA ir RENKASI.

Išsilaisvinti iš šios patronažinės dinamikos pirmiausia reikia sau pačiam/pačiai. Tam gali būti naudinga mentorystės paslauga, nukreipta į sąmoningų ir darnių bendradarbiavimo būdų profesinėje veikloje lavinimą. Mentorystė apskritai apibūdinama, kaip sąmoningi, tikslingi santykiai, kurių dėka labiau patyręs ir daugiau žinantis žmogus stiprina ir padeda mažiau patyrusio ir mažiau žinančiam žmogui lavinti savo profesines ir asmenines kompetencijas. Tokie santykiai yra ugdantys tiek pačiam mentoriui, tiek jo protežė.


Plačiau skaitykite Mentoryste.com.