P.Coelho sakė - gyvenimas sudėtas ne iš troškimų, o iš visų mūsų poelgių.
Gyventi, reiškia veikti. Ir mąstyti. Ir rašyti.
-
Užrašai / Apie Dialogą / Iš(si)skleidimo principas

Iš(si)skleidimo principas

2012-03-06

Sakoma, kad ąžuolas išauga iš gilės – toks yra gamtos dėsnis  gyvybės forma atsiranda iš sėklos. Bet kvantinės fizikos mokslininkai mano, kad yra ne taip.


David Bohm yra vienas įtakingiausių kvantinės fizikos (dar filosofijos ir neuromokslų) mokslininkų pasaulyje, A.Einsteino kolega, kurio atradimai peržengia teorinės fizikos ribas.

D.Bohm teigė, kad egzistuoja nematoma vientisa realybė, kuri laukia galimybės išsiskleisti į matomą dabarties formą. Viename iš savo pranešimų jis pateikė tokį pavyzdį: jei žmogus pasodina sėklą į žemę, jis tikisi, kad toje vietoje iš sėklos išaugs medis. T.y. mes manome, kad sėkla yra medžio augimo priežastis. Jei pažvelgsime giliau, pamatysime, kad medis auga ne tik dėl sėklos  visa aplinka dalyvauja medžio išsiskleidime: oras, žemė, vanduo... Viskas gamtoje veikiančių procesų dėka atsiranda iš nematomos realybės šaltinio ir tampa matoma mums plika akimi kaip labai apčiuopiamas dalykas, kurį galima paliesti, užuosti, netgi paragauti, jei jau taip norisi. Šiuo požiūriu, sėkla nėra medžio priežastis  ji lyg mažytė anga, per kurią išsiskleidžia medis. Kai medis miršta, jis susiskleidžia atgal į gamtą, tapdamas kitų augalų trąša ir žeme. Bohm sako, kad nors mums atrodo, medžio augimas yra linijinis procesas, yra ne taip  gamtoje visos materijos formos nuolat išsiskleidžia ir susiskleidžia. 

Lygiai taip pat yra su mūsų mintimis ir jausmais, kurie labai panašiu būdu nuolat išsiskleidžia ir susiskleidžia. Norint atskleisti savo autentiškumą, reikia išdrįsti pasakyti tiesą apie tai, ką iš tikrųjų jaučiame ir galvojame. Tai menas, kuriam reikia vidinės drąsos išlaisvinti tikrąjį savo paties balsą ir suteikti progą nematomai vientisai realybei per mus išsiskleisti  tapti išsakyta mintimi ar išreikštu žodžiu. Toks požiūris į tai, kaip veikia pasaulis ir viskas, gerokai skiriasi nuo populiarios nuomonės apie racionalų protą ir valdomus jausmus.

Jei žmogus yra gamtos dalis  jam galioja ir jo veiksmus reguliuoja tie patys dėsniai. Ne tik kvantinės fizikos mokslas tą nagrinėja. Tą patį kartoja senosios religijos, pvz., budizmas. O Waldo Emerson savo tekstuose kviečia kiekvieną siekti tokios būsenos, kurioje jis imtų girdėti save ir tą potencialą, kuris yra jo viduje ir kuris siekia išsiskleisti: Žmoguje esanti galia yra unikali, vienintelė tokia gamtoje, ir niekas, išskyrus patį žmogų, nežino, ką jis pats yra pajėgus padaryti, o pats žmogus to nesužinos tol, kol neišmėgins".