P.Coelho sakė - gyvenimas sudėtas ne iš troškimų, o iš visų mūsų poelgių.
Gyventi, reiškia veikti. Ir mąstyti. Ir rašyti.
-
Kuo užsiimame: / Sociokratija - valdymas dinamiškai / Dinamiška gyva organizacija

Dinamiška gyva organizacija

Ar galima sukurti dinamiškai veikiančią organizacinę struktūrą?

Taip

Ar galima pertvarkyti tradicinę organizacijos struktūrą į dinamiškai veikiančią?

Taip

Atsakymus duoda sociokratija (dar vadinama holokratija).

Kas tai yra?


Sociokratija yra organizacijos valdymo ir struktūravimo metodas. Jis paprastas, elegantiškas ir efektyvus. Mažai žinomas, nes naujas. Jį sukūrė ir tobulina verslininkai-praktikai. Sociokratiškos organizacijos yra energingos, atsparios, lanksčios, stiprios, gerai sinchronizuotos, greitai reaguojančios.

Kaip veikia sociokratija?

Sociokratiškoje organizacijoje sprendimų priėmimas perduotas pusiau autonomiškoms, save organizuojančioms komandoms, kurios vadinamos ratais". Vieną ratą sudaro visi vieno skyriaus (padalinio, departamento) nariai. Visi rato nariai turi vienodas teises, kai reikia sutarti dėl savo darbo organizavimo principų. Rato lyderis naudojasi šiais sutartais principais organizuodamas kasdienį darbą, o patys principai turi harmoningai derėti su bendrais organizacijos veiklos principais.

Kitaip tariant, kiekvienas ratas turi savo paskirtį ir užduotį: "ką turime padaryti/pagaminti?", ir visišką laisvę drauge susitarti: "kaip tą užduotį įvykdysime?"

Ratai tarpusavyje jungiasi į gyvą hierarchiją, kuri apima visą organizaciją. Gyvoje organizacijoje galia keliauja iš viršaus žemyn ir iš apačios į viršų per dvigubas jungtis. Tokia struktūra užtikrina aiškią komunikaciją ir kontrolę, kuri skatina nepriklausomą mąstymą, stiprią lyderystę ir vieningą susitelkimą į misiją.

Sociokratijos vertybės ir ištakos

Sociokratijos principai buvo atrasti vadovaujantis sistemų inžinerijos ir kibernetikos mokslų dėsniais. Elektros inžinerija padeda suprasti, kaip perduodama galia ir kaip gaminama energija, o kibernetika (mokslas apie komunikaciją ir kontrolę) paaiškina, kaip biologiniai organizmai funkcionuoja ir prisitaiko prie aplinkos. Atradus, kad analogiški dėsniai veikia organizacijose, bandymų ir klaidų" metodu buvo sukurta operatyvinė sistema, kuri leidžia žmonėms funkcionuoti taip optimaliai, kaip tai daro natūralios sistemos.

Kaip bet kuri gera operatyvinė sistema, sociokratija suteikia struktūrą, kuri leidžia įgyvendinti praktiškai bet kokią misiją.

Sociokratijos pamatus sudaro tokios vertybės, kaip: lygiateisiškumas, harmonija ir veiksmingumas drauge su atsakomybe, aktyviu įsitraukimu ir skaidrumu. Sociokratija pripažįsta kiekvieno žmogaus asmeninę galią ir skatina asmeninę lyderystę, padeda didinti įsipareigojimą, kūrybingumą ir produktyvumą.

Ar galite parodyti pavyzdžių?

Taip. Parašykite arba paskambinkite +370 659 01886