P.Coelho sakė - gyvenimas sudėtas ne iš troškimų, o iš visų mūsų poelgių.
Gyventi, reiškia veikti. Ir mąstyti. Ir rašyti.
-
Užrašai / Apie Dialogą

Apie Dialogą

Žodžio dialogas" šaknys yra graikiškos. Dia reiškia per, kiaurai", logos  žodis" arba reikšmė". Taigi dialogas iš esmės reiškia reikšmės srautą". Nors kai kurie autoriai įžvelgia dar gilesnę prasmę. „Logos" senoji reikšmė kildinama iš sąvokos susiburti drauge", tad peršasi mintis, kad dialogas iš tikrųjų reiškia artimus santykius, tarpusavio ryšius, kurių dėka žmonės, bendraudami žodžiais, įgyja gilesnį suvokimą.


Pats žodis verčia pažvelgti giliau į senąją dialogo arba pokalbio praktiką. Senovės graikams dialogas buvo kertinis visuomeninės veiklos akmuo, būtina sąlyga savivaldai. Gebėjimas kalbėtis drauge sudarė demokratijos pamatą, kuris buvo daug svarbesnis nei balsavimas. Vienas senovės graikų filosofas yra pasakęs: Prasidėjus balsavimui, demokratija baigėsi".

Senosios Šiaurės Amerikos indėnų tautos gilų pokalbį ir istorijų pasakojimą praktikavo kaip natūralų žmonių bendro gyvenimo būdą. Kol kas nebuvo rasta nei viena gentis ar tauta, kuri neturėtų vienokio ar kitokio ritualo, kuomet žmonės susėda ratu ir kalbasi. Pokalbio ratas yra pats archaiškiausias žmonių ritualas, siekiantis akmens amžių, kuomet mūsų protėviai susėsdavo ratu prie laužo ir pasakodavo istorijas. Amerikos indėnai turi posakį: „Mes kalbame, kalbame ir tada prasideda pokalbis".

Peter.M.Senge, vienas garsiausių šiuolaikinių mąstytojų ir daugelio knygų autorius, kartą pasakė, kad žmonija šiuo metu atlieka plataus mąsto istorinį socialinį eksperimentą: Mes eksperimentuojame, gali ar ne žmonija išgyventi drauge be esminio proceso, kuris visais laikmečiais veikė kaip visuomenės saitai, t.y. be pokalbio?"


Istorijos ir gyvenimas

Vienas protingas žmogus pasakė, kad istorija nėra objektyvi  istorija yra biografinė. Kitaip tariant, tai, ką mes vadiname istorija, šiaip jau yra tikrų gyvenusių ir gyvenančių žmonių biografijos. Įskaitant ir tą, kurią rašai pats kiekvieną dieną. Jei taip pažiūrėsi, tuomet:

Iš(si)skleidimo principas

2012-03-06

Sakoma, kad ąžuolas išauga iš gilės – toks yra gamtos dėsnis  gyvybės forma atsiranda iš sėklos. Bet kvantinės fizikos mokslininkai mano, kad yra ne taip.


Komunikacija ir sąžinė

2012-03-01

Tiek daug visi kalbame apie bendravimą, komunikaciją, dialogą ... Kalbame apie tai, kad turime išmokti klausytis, vienas kitą išgirsti ... Einame į seminarus, skaitome knygas, mokomės. Ir vis tiek niekas nesikeičia.

Informacija

2012-03-01

Yra toks lyg ir visai nekaltas organizacijos valdymo įrankis – organizacinės struktūros schema (pirmą kartą vadyboje ją panaudojo D.C. McCallum, gimęs 1815 m. ir vadovavęs geležinkelių tiesimo kompanijai Amerikoje). Visos organizacijos tokią schemą paprastai turi. Šis vadybos įrankis, kuriuo siekiama paaiškinti, kas sudaro organizaciją, pradėtas naudoti prieš 150 m.